Poradenství pro poruchy dětí

Nabízíme vám a vašim dětem nové techniky a přístupy v oblasti prevence a nápravy specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) pomocí různých nápravných a stimulačních cvičení. Péče je ve spolupráci s psychologem, neurologem či fyzioterapeutem cíleně zaměřena na individuální potřeby dítěte formou individuálních konzultací a terapií.

Kateřina Chaloupková
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Máte doma předškoláka či školáka, u kterého pozorujete následující problémy?

 • Drží špatně tužku, hodně při kreslení či psaní tlačí, kreslení a psaní ho nebaví a písmo je neúhledné.

 • Plete se mu levá a pravá strana?

 • Nezajímají ho písmenka a číslice?

 • Špatně se soustředí a neudrží delší dobu pozornost? Má problémy s pamětí?

 • Má narušenou komunikační schopnost (dyslalii, vývojovou dysfázii,…)?

 • Vynechává písmenka při psaní a čtení? Má problém s diktáty, přepisy a opisy, zapomíná napsat háčky, čárky, chybuje v pravopisu?

 • Nedaří se mu matematika, cizí jazyk, naukové předměty…?

 • Má jiné problémy….?

Přímý kontakt:

Mgr. Kateřina Chaloupková

E-mail: kchaloupkova@centrum.cz
Tel.: 773 905 777
www.poruchyuceni.cz
IČ: 60216484

Adresy poradenských míst:

 • Kurzova 2199/ 26, 155 00 Praha 5
 • Areál Medi-centrum Skalka, Nedvězská 2223/ 29, 100 00 Praha 10 – Skalka
 • Studio Pavla Sirotka, Jeremenkova 106, Praha 4 – Krč
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

© 2019-2024: Centrum vzdělávání - Všechna práva vyhrazena