italština A2 mírně pokročilí

Kurz je pro A2 mírně pokročilí, výuka je zaměřena na běžné využití jazyka, tj. psaní, čtení, poslech a mluvený projev v obecné rovině.
Studenti budou seznámeni se základy cizího jazyka ( výslovnost, základní gramatické jevy, základní slovní zásoba). Budou schopni konverzovat v jednoduchých větách, mluvit o sobě, svých zájmech atd. , rozumět jednoduchým instrukcím, klást jiné osobě otázky (např. kde žije, co dělá, co má rád)

  • Cena: 4150,-Kč
  • Datum: 12.2.2020 - 3.6.2020
  • Termín: ST 19 - 20:30
  • Místo: Praha 6, Řepy, mapa
  • Kapacita: 4-8
  • Typ kurzu: Pro dospělé
  • Pokročilost: A2 mírně pokročilí
  • Kniha: Italština - LEDA - Bahníková

Kurz obsahuje 34 vyučovacích hodin a bude otevřen pro min. 4 uchazeče, termín (den i čas výuky) lze stanovit dle požadavků všech uchazečů. Nabízíme časy 9:00-10:30, 17:20-18:50, 19:00-20:30.

Učebnici můžete zakoupit zde..

 

» zpět na seznam kurzů

Přihláška

Hvězdičkou označená pole jsou povinná.

Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole u1Mdj2Sfw3My

Další ujednání:
V případě nepřítomnosti nebo odhlášení ze skupinového kurzu po jeho zahájení nemá klient nárok na vrácení kurzovného. Klient bere na vědomí, že v nepřítomnosti vyučujícího zajistí Centrum vzdělávání náhradního lektora. V době školních prázdnin (mimo státní svátky) výuka neodpadá.