12. 3. 2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení klienti,

rádi bychom vás informovali o aktuální situaci, týkající se mimořádného opatření vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol na území České republiky. Pokud k nám docházíte na kurzy pro dospělé, můžete tak činit i nadále. Dětské kurzy jsou do odvolání zrušeny. Po dohodě s rodiči nebo zákonnými zástupci děti můžeme pro ně nabídnout individuální výuku. Pokud budete mít zájem, nebo nějaké dotazy, jsme vám k dispozici na mailu info@jazykovykurz.cz nebo na telefonu 608 209 354, 608 256 635 v pracovních dnech. Pro další informace sledujte naše webové stránky, nebo informace na dveřích pobočky. Pokud by došlo k jakýmkoliv změnám v souvislosti s vaším kurzem, budeme vás kontaktovat.
Prohlášení: V souvislosti s výskytem koronaviru dbáme zvýšené obezřetnosti na hygienické opatření, kterým chceme minimalizovat jakoukoliv pravděpodobnost a možnost nákazy na naší pobočce.
Vaše Centrum vzdělávání