Čeština pro cizince

Kurz je pro úplné začátečníky, výuka je zaměřena na běžné využití jazyka, tj. psaní, čtení, poslech a mluvený projev v obecné rovině. Studenti budou seznámeni se základy cizího jazyka ( výslovnost, základní gramatické jevy, základní slovní zásoba). Budou schopni konverzovat v jednoduchých větách, mluvit o sobě, svých zájmech atd. , rozumět jednoduchým instrukcím, klást jiné osobě otázky (např. kde žije, co dělá, co má rád) a na podobné otázky odpovídat.

Datum        2.9.2019 - 20.12.2019

Termín        1 x týdně 90min.

Místo           Praha 6, Řepy,   mapa

Kapacita     3-6 studentů

Cena           4.150,-Kč

Kurz obsahuje 17 vyučovacích hodin a bude otevřen pro min. 3 uchazeče, termín (den i čas výuky) bude stanoven dle zájmu zapsaných studentů.

Přihláška

Hvězdičkou označená pole jsou povinná.

Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole j2Jl6n4Wsm9Xu

Další ujednání:
V případě nepřítomnosti nebo odhlášení ze skupinového kurzu po jeho zahájení nemá klient nárok na vrácení kurzovného. Klient bere na vědomí, že v nepřítomnosti vyučujícího zajistí Centrum vzdělávání náhradního lektora. V době školních prázdnin (mimo státní svátky) výuka neodpadá.